Konferencja „Innowacyjność a bezpieczeństwo”
6 czerwca, 11:00
Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13
Sala obrad 101

Podczas konferencji zaprezentujemy:

  • Nowoczesne rozwiązania HD System do zarządzania obradami w oparciu o system zainstalowany w Urzędzie Miasta w Szczecinku
    - o System transmisji z archiwizacją oraz anonimizacją zintegrowany z systemem zarządzania obradami
    - o Elektroniczny system dystrybucji dokumentów między Biurem Rady a Radnymi
  • Innowacyjne środowisko pracy
    - o Na przykładzie innowacyjnych rozwiązań Ricoh zaprezentujemy w jaki sposób można skutecznie podnieś efektywności pracy, standard bezpieczeństwa danych, wprowadzić automatyzację procesów dokumentowych

Agenda spotkania:

10:45 – 11:15Rejestracja gości
11:15 – 12:15Prezentacja Ricoh, „Innowacyjne środowisko pracy”
12:15 – 12:30Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Prezentacja Helpdesk, „Zgodnie z nową ustawą sprostaj wyzwaniu i wyposaż swoją salę obrad w nowoczesny system zarządzania obradami i transmisji z obrad z anonimizacją"
13:30 – 14:05Lunch
14:05 – 14:35Prezentacja systemu do zarządzania obradami w UM Szczecinek
14:35 – 15:00Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Organizatorzy:

Ricoh jest globalnym dostawcą rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, zarządzania dokumentami, usług IT, drukowania produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Dzięki naszym rozwiązaniom organizacje mogą podnieść wydajność, działać w sposób bardziej elastyczny oraz zwiększyć swoje zyski.

Helpdesk jest firmą działającą na rynku od ponad 20 lat, posiadającą ogromne doświadczenie w zakresie systemów wspierających obsługę samorządów w Polsce.

Jest głównym producentem i rynkowym liderem wśród dostawców systemów głosowania i debat jak również systemów do obsługi transmisji i systemów wspierających pracę Radnych oraz Biura Rady.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Prosimy o wypełnienie formularza:


Administratorami Państwa danych osobowych jest Ricoh Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A (dalej Ricoh Polska) oraz HELPDESK sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 119 (dalej HELPDESK), jako osobni administratorzy Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji organizowanej przez Ricoh Polska oraz HELPDESK o nazwie „Innowacyjność a bezpieczeństwo. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, celem zorganizowania i wzięcia udziału w konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji. Natomiast podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z Panią/Panem.
2. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez organizacje konferencji, rozpowszechnienie wizerunku uczestników konferencji(jeśli będziemy robić zdjęcia i jakiś komunikat z tego eventu) w postaci zdjęć grupowych, w celach informacyjnych.

Administratorzy Danych będą mogli przetwarzać Państwa dane do innych celów na jakie wyrażą Państwo dobrowolną i świadomą zgodę. (przy czym osobne zgody na komunikacje marketingową powinny być już osobne per firma aby nikt nie zarzucił nam że albo się zgadza na dwie firmy albo wcale). Ricoh Polska i HELPDESK mogą przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ricoh Polska lub HELPDESK, pod warunkiem, że nie będą to okoliczności, w której prawnie uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub praw, które wymagają ochrony danych osobowych. Takimi uzasadnionymi interesami Ricoh Polska i HELPDESK będzie marketing bezpośredni produktów i usług Ricoh Polska oraz HELPDESK. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów wyrażonych w poniższym formularzu, na które wyrażają Państwo zgodę.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na inne cele przetwarzania, Państwa dane będą przechowywane do realizacji celu, na który została udzielona zgoda, przez okres niezbędny do jego realizacji chyba że jest to konieczne do celów spełnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, którym podlega Ricoh Polska i HELPDESK. Jeśli wcześniej nie wycofają Państwo wyrażonej zgody, co spowoduje usunięcie Państwa danych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do treści danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczania przetwarzania oraz prawa do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przesyłania danych - na zasadach określonych w art. 15 - 21 RODO.

Jeśli uważają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ricoh Polska oraz HELPDESK dla celów rejestracji uczestnictwa w organizowanej przez Ricoh Polska oraz HELPDESK konferencji o nazwie „Innowacyjność a bezpieczeństwo”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przyjęcia Państwa zgłoszenia rejestracyjnego na ten event.

Wyrażam zgodę na przysłanie przez Ricoh Polska informacji handlowych dotyczących produktów i usług Ricoh Polska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez telefon lub e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Ricoh Polska w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów lub usług Ricoh Polska przy użyciu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz zautomatyzowanych systemów połączeń.

Wyrażam zgodę na przysłanie przez HELPDESK informacji handlowych dotyczących produktów i usług Ricoh Polska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez telefon lub e-mail.

Wyrażam zgodę na przysłanie przez HELPDESK informacji handlowych dotyczących produktów i usług Ricoh Polska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez telefon lub e-mail.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod następującymi adresami e-mail: ochronadanych@ricoh.pl, biuro@hd.pl lub stronach internetowych ricoh.pl oraz http://hdsystem.pl